O NAS

Czym jest Lubuskie Forum Kultury?

Lubuskie Forum Kultury to platforma dyskusji o kulturze skupiająca dyrektorów, menadżerów i animatorów kultury działających w województwie lubuskim. Forum ma charakter otwarty. Lubuskie Forum Kultury jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem. Przynależność do Lubuskiego Forum Kultury nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych związanych z tą przynależnością. Działalność platformy opiera się na pracy społecznej członków. Formuła Lubuskiego Forum Kultury jest otwarta. W każdym czasie zainteresowane osoby mogą złożyć deklarację uczestnictwa.

VIII Lubuskie Forum Kultury to m.in. cykl szkoleń mający na celu wzmocnienie kompetencji dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury oraz pracowników samorządowych działających w obszarze kultury w województwie lubuskim.
Spotkamy się w Ośrodku wypoczynkowym LEŚNIK w Łagowie, 11-13 kwietnia 2018.
Jest to także doskonała okazja do włączenia się do sieci Lubuskie Forum Kultury / więcej o założeniach sieci
Tym razem naszymi partnerami są Miejski Dom Kultury w Rzepinie i Torzymski Ośrodek Kultury.
 
REKRUTACJA
Formularze rejestracyjne można wypełniać do 5 kwietnia do godz. 12.00 (włącznie).
Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium naboru.

PRELEGENCI

Aleksandra Kobierska

członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Prawo Własności Intelektualnej” w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w prawie pracy, prawie zobowiązań i umów handlowych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę prawną i reprezentowanie w postępowaniach sądowych takich podmiotów jak instytucje kultury, wydawnictwa, agencje kreatywne, przedstawiciele branży IT, producenci filmowi oraz indywidualni twórcy i artyści wykonawcy. Przeprowadzała audyty zgodności z prawem przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także opracowywała dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, doradzając m.in. placówkom edukacyjnym, instytucjom kultury, sklepom internetowym oraz podmiotom świadczącym usługi IT. Od 2012 r. współpracuje z Kancelarią Adwokacką LASSOTA I PARTNERZY.

Teresa Krawczyk

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym: „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r.), „Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji”(2016r.), „Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie z uwzględnieniem krajowych standardów rachunkowości (KSR) w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.), „Rachunkowość oraz plan kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w nowym ujęciu po zmianach - praktyczne aspekty” (2018r.), oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM

Środa, 11 kwietnia

9.00 – 10.00 – przyjazd uczestników / Ośrodek Wypoczynkowy LEŚNIK – Łagów

PANEL DLA DYREKTORÓW

10.00 – 14.00

WDROŻENIE RODO W INSTYTUCJACH KULTURY NOWE OBOWIĄZKI
I POWINNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
I ICH OCHRONY

Prowadząca – Aleksandra Kobierska

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 17.15

WDROŻENIE RODO W INSTYTUCJACH KULTURY – NOWE OBOWIĄZKI I POWINNOŚCI W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH C.D.

Prowadząca – Aleksandra Kobierska

17.20 – 18.40

Lubuskiekultura.pl
– nowe możliwości portalu i rozbudowa e-usług.

19.00 – kolacja integracyjna

20.00 – Muzycznie …

PANEL FINANSOWY

10.00 – 14.00

RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK W INSTYTUCJACH KULTURY

Prowadząca – Teresa Krawczyk

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 18.30

RACHUNKOWOŚĆ, GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK W INSTYTUCJACH KULTURY C.D.

Prowadząca – Teresa Krawczyk

19.00 – kolacja integracyjna

20.00 – Muzycznie …

Czwartek, 12 kwietnia

PANEL WSPÓLNY

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.00

PRAWO PODATKOWE – wybrane zagadnienia
INSTYTUCJE KULTURY – po zmianach

Prowadząca – Teresa Krawczyk

13.30 – 14.15 – obiad

14.30 – przejazd autokarem do Majaland/Torzym

15.00 – poznajmy się / prezentacja Torzymskiego Ośrodka Kultury / atrakcje Majaland

17.00 – przejazd autokarem do Rzepina

17.30 – 19.30 – poznajmy się / Miejski Dom Kultury w Rzepinie, artystycznie …

20.00 – kolacja / Nasze sprawy … / wymiana doświadczeń i informacji

22.00 – powrót do Łagowa

Piątek, 13 kwietnia

PANEL WSPÓLNY

8.00 – 9.00 – śniadanie

9.15 – 12.00

PRO ARTE 2018/2019
– spotkanie realizatorów Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży

do 11.00 – wykwaterowanie

KONTAKT

Lokalizacja

Ośrodek wypoczynkowy LEŚNIK
ul. Chrobrego 10
66-220 Łagów
http://www.lesnik.ta.pl

Kontakt

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. H. Sienkiewicza 11
65-431 Zielona Góra
e-mail d.stelmach@rcak.pl
tel. kom. 518 481 041