O NAS

Lubuskie Forum Kultury to platforma dyskusji o kulturze skupiająca dyrektorów, menadżerów i animatorów kultury działających w województwie lubuskim. Forum ma charakter otwarty. Lubuskie Forum Kultury jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem. Przynależność do Lubuskiego Forum Kultury nie pociąga za sobą zobowiązań finansowych związanych z tą przynależnością. Działalność platformy opiera się na pracy społecznej członków. Formuła Lubuskiego Forum Kultury jest otwarta. W każdym czasie zainteresowane osoby mogą złożyć deklarację uczestnictwa.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dziękujemy za zgłoszenia. O wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową 9 listopada. 

WARUNKI UDZIAŁU

Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty w terminie 8-14 listopada 2017 r. W przypadku rezygnacji po 8 listopada zamawiający będzie zobowiązany pokryć 100% kosztów szkolenia. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych konieczne będzie dosłanie oświadczenia /wzór oświadczenia zostanie udostępniony po nadesłaniu karty zgłoszenia/ Dane do wpłaty: Regionalne Centrum Animacji Kultury nr konta BZ WBK 41 1090 1535 0000 0000 5301 9103 Tytuł wpłaty: akredytacja za udział w szkoleniu Kontakt: Agnieszka Baszczak a.baszczak@rcak.pl 68 452 93 02 501 577 450  

PRELEGENCI

Mariusz Wróbel

Mariusz Wróbel

Menedżer kultury, koproducent filmowy i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury operującymi w sferze dziedzictwa, muzyki, filmu i animacji kultury. Obecnie dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. Od 2006 r. prowadzi bloga o zarządzaniu w kulturze: Prokultura.

Jacek Gralczyk

Jacek Gralczyk

Rocznik 1963. Z wykształcenia pedagog. Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Przez kilkanaście lat dyrektor domu kultury. Od powstania związany z Centrum Aktywności Lokalnej CAL – członek Rady Programowej. Obecnie edukator i ekspert. Między innymi Collegium Civitas i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej. Współorganizator Forum Kraków – platformy współpracy animatorów kultury z całego kraju.

Elżbieta Daszko

Elżbieta Daszko

Specjalista-praktyk w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych. Licencjonowany trener ds. administracji publicznej. Wieloletni skarbnik, rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Autorka wielu publikacji oraz szkoleń dla jednostek samorządowych i jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczony pracownik samorządowy oraz RIO.

Ula Ziober

Ula Ziober

Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Opracowuje dla nich autorski program edukacji artystycznej z elementami arteterapii. Na stałe współpracuje też ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa, gdzie prowadzi warsztaty oraz pisze i ilustruje bajki dla dzieci. Zawodowo związana z renowacją zabytków, swoje umiejętności związane np. z pozłotnictwem wykorzystuje także w malarstwie i tkactwie.

Krzysztof Polewski

Krzysztof Polewski

Z wykształcenia teatrolog z zamiłowania animator. Ponad 35 lat kierował ośrodkiem kultury w Mykanowie k/Częstochowy. Jest trenerem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie i Fundacji V4 Sport we Wrocławiu. Od 12 lat zajmuje się animowaniem, aktywizowaniem i organizowaniem społeczności lokalnych. Jest jednym z założycieli Forum Kraków - ogólnopolskiego zrzeszenia osób działających na rzecz animacji kultury. Pracował jako trener, animator lub mentor w wielu ogólnopolskich programach. Pomysłodawca i koordynator projektów regionalnych.

Dr Agnieszka Opalińska

Dr Agnieszka Opalińska

Politolożka z wykształcenia, z zamiłowania społecznik. Aktualnie pracuje na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej. Zawsze naukowo zaangażowana w kwestie dotyczące samorządu terytorialnego oraz sfery organizacji pozarządowych. Ukończenie międzynarodowego projektu badawczego "Bottom up" nowoczesne narzędzia partycypacji społecznej, otworzyło ją na nowe formy współuczestniczenia mieszkańców w kreowaniu otaczającej ich rzeczywistości. Aktywnie uczestniczy w rozwijaniu form współpracy między samorządem a mieszkańcami. Jej marzeniem jest miasto, w którym mieszkańcy współuczestniczą w podejmowaniu najważniejszych dla nich decyzji i tworzą przestrzeń, która spełnia ich oczekiwania.

Zofia Małkowicz

Zofia Małkowicz

Doktorantka w Instytucie Socjologii UAM z wcześniejszym wykształceniem artystycznym (Edukacja Artystyczna, UAP). Bada kulturę, sztukę oraz jej relacje z naukami (nie tylko ścisłymi). Od kilku lat aktywnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie działań artystycznych i animacyjnych. Jej główne metody pracy bazują na działaniach performatywnych, przestrzennych jak np. instalacje (również interaktywne) oraz na wszelkich aktywnościach wykraczających poza klasyczne ramy dyscyplin artystycznych.

Jakub Walczyk

Jakub Walczyk

Animator i badacz kultury. Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i produkcji filmowej i telewizyjnej w Łódzkiej Szkole Filmowej. Doświadczenie zdobywał w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, gdzie od 2013 roku, nieprzerwanie prowadzi projekty kulturowe: festiwale, warsztaty, konwenty i działania edukacyjne.

PROGRAM

Zapoznaj się z programem Lubuskiego Forum Kultury.
15 listopada

DZIEŃ 1

STRONA GŁÓWNA DZIEŃ 2 Skwierzyna Hotel Dom Nad Rzeką 9.00-10.00 Rejestracja cz. I 10.00-13.00 PRO ARTE 2018Spotkanie realizatorów programu edukacji artystycznej Pałac Wiejce 13.00-14.00 Rejestracja cz. II 14.00-15.00 Lunch 16.00-19.00 Panele w równoległych sesjach: Autonomia Czytaj więcej…

16 listopada

DZIEŃ 2

DZIEŃ 1 STRONA GŁÓWNA DZIEŃ 3 Pałac Wiejce 8.00-10.00 Śniadanie 10.00-10.30 Transfer do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury MOK / sala widowiskowa 11.00-14.00 Panele w równoległych sesjach: Lubuska Giełda Dobrych Praktyk Strefa doświadczenia 1. Stowarzyszenie Zielona Grupa, Czytaj więcej…

17 listopada

DZIEŃ 3

DZIEŃ 2 STRONA GŁÓWNA Pałac Wiejce 8.00-10.00 Śniadanie 10.00-11.00 Transfer do Miedzyrzeckiego Ośrodka Kultury MOK / sala widowiskowa 11.00-14.00 Partycypacyjny model tworzenia lokalnych polityk kultury – czy to możliwe? Otwarty panel tematyczny dotyczący zagadnienia tworzenia Czytaj więcej…

KONTAKT

Lokalizacja

Międzyrzecki Ośrodek Kultury
Konstytucji 3 Maja 30. 66-300 Międzyrzecz
tel. 95 741 18 02

Kontakt

Regionalne Centrum Animacji Kultury
Ul. H. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra
e-mail: a.baszczak@rcak.pl

Skontaktuj się z nami