Skwierzyna Hotel Dom Nad Rzeką

9.00-10.00

Rejestracja cz. I

10.00-13.00

PRO ARTE 2018
Spotkanie realizatorów programu edukacji artystycznej

Pałac Wiejce

13.00-14.00

Rejestracja cz. II

14.00-15.00

Lunch

16.00-19.00

Panele w równoległych sesjach:

Autonomia kultury w czasach niepokoju

Otwarty panel tematyczny o naszych codziennych problemach, próbie
poszukiwania autonomii w działaniu, wolności od strachu przed podjęciem
dobrej decyzji oraz odpowiedzialności za nią.

Mariusz Wróbel
Menedżer kultury, koproducent filmowy i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury operującymi w sferze dziedzictwa, muzyki, filmu i animacji kultury. Obecnie dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. W przeszłości zarządzał Instytucją Filmową SILESIA FILM, Bytomskim Centrum Kultury oraz programami MKiDN, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Adama Mickiewicza i organizacji pozarządowych. Od 2006 r. prowadzi bloga o zarządzaniu w kulturze: Prokultura https://prokultura.wordpress.com

Instytucje kultury – inwentaryzacja.
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Szkolenie adresowane do pracowników służb finansowo-księgowych oraz rewidentów i audytorów wewnętrznych sektora finansów publicznych.
Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych zasad prawidłowej ewidencji księgowej i amortyzacji środków trwałych w świetle nowego rozporządzenia
w sprawie klasyfikacji środków trwałych obowiązującego od 2017 roku, a także prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnie prawnych w oparciu o materiał szkoleniowy, który zawiera wzory zarządzeń i instrukcji służbowych.

Elżbieta Daszko
Specjalista-praktyk w zakresie finansów publicznych
i rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych  samorządowych. Licencjonowany trener ds. administracji publicznej /Lic. nr 664/. Wieloletni skarbnik, rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Autorka wielu publikacji oraz szkoleń
dla jednostek samorządowych i jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczony pracownik samorządowy oraz RIO.

20.00

Kolacja

21.00

Artystycznie

Kategorie: 15 listopada