Pałac Wiejce

8.00-10.00

Śniadanie

10.00-10.30

Transfer do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

MOK / sala widowiskowa

11.00-14.00

Panele w równoległych sesjach:

Lubuska Giełda Dobrych Praktyk

Strefa doświadczenia

1.

Stowarzyszenie Zielona Grupa, Poznań

Mobilne Centrum Kultury, czyli opowieść o tym, że nawet w dużym mieście są miejsca, gdzie kultura jeszcze nie dotarła

Mobilne Centrum Kultury to przyczepa kempingowa, z pełnym wyposażeniem i bogatym programem artystyczno-edukacyjnym. Ale to przede wszystkim aktywizacja mieszkańców, działanie międzypo-koleniowe i integracja sąsiedzka. Zajęcia są dla każdego, nie wymagamy wiedzy specjalistycznej, wystarczą chęci. Całością zarządzają odpowiednio wyszkoleni animatorzy i wolontariusze Stowarzyszenia Zielona Grupa, którzy wszystko przygotowują, prowadzą spotkania i dostarczają wszelkich potrzebnych materiałów.

Ula Ziober
Animatorka kultury. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Opracowuje dla nich autorski program edukacji artystycznej z elementami arteterapii. Na stałe współpracuje też ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa, gdzie prowadzi warsztaty oraz pisze i ilustruje bajki dla dzieci. Zawodowo związana z renowacją zabytków, swoje umiejętności związane np. z pozłotnictwem wykorzystuje także w malarstwie i tkactwie. Do tej pory, współpracując ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa, zredagowałam i zilustrowałam cykl bajek świata opartych na tradycyjnych legendach i podaniach z różnych kręgów kulturowych.

2.

Mykanów

Przestrzenie zmiany kulturalno-społecznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie w latach 2005-2016

Przykład zmiany społecznej, prowadzonej w oparciu o metodę CAL – motywacje i czynniki zmiany, co ją wspiera, co blokuje; rola zespołu i mieszkańców w procesie.

Krzysztof Polewski
Z wykształcenia teatrolog z zamiłowania animator. 35 lat kierował GOK-iem w Mykanowie i 2 lata GOKiS-em w Mykanowie k/Częstochowy. Jest trenerem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie i Fundacji V4 Sport we Wrocławiu. Od 12 lat zajmuje się animowaniem, aktywizowaniem i organizowaniem społeczności lokalnych. Jest jednym z założycieli Forum Kraków (ogólnopolskie zrzeszenie osób działających na rzecz animacji kultury), Forum Animatorów Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia LGD „Razem na wyżyny”, gdzie jest wiceprezesem oraz Fundacji Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego ANKRA, która prowadzi społeczne internetowe radio ANKRA. Pracował jako trener, animator lub mentor w wielu ogólnopolskich programach. Pomysłodawca i koordynator projektów regionalnych. Ambasador projektu „operator kultury.pl” realizowanego przez RIK Katowice w ramach programu NCK „Bardzo Młoda Kultura” w północnym subregionie województwa śląskiego. Obecnie pracuje jako trener z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w województwie dolnośląskim i jako animator w KOOWES.

3.

Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze

Kujon, mak, nerd! Żart czy hejt?

Projekt zakłada przeprowadzenie badań, których celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: „kiedy żart zamienia się w hejt”. Szkolny folklor słowny i ten obecny w przestrzeni Internetu zostanie zbadany z wykorzystaniem narzędzi: językoznawczych, sztuk wizualnych i filmowych. Doświadczenie i wiedza zdobyte w trakcie badań posłużą do przygotowania happeningu, w trakcie którego podziały przebiegające wzdłuż linii stereotypów zostaną podane próbie zniesienia.
W projekcie biorą udział szkoły: I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące im. K. Kieślowskiego, Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych. Do działań została zaproszona młodzież, która oglądała w Lubuskim Teatrze przedstawienie Pawła Kamzy „Dżama. Arabska noc” i spotkała się z artystami. Refleksja dotycząca stereotypów, zrodzona
z przyglądania się własnej społeczności, a pojawiająca się w kontekście przedstawienia komentującego globalne konflikty, jednocześnie posiada potencjał odsłaniania ogólnych mechanizmów budujących postrzeganie „Innego”.

Emilia Adamiszyn
Animatorka projektów artystyczno-edukacyjnych, reżyser teatru dzieci i młodzieży, teatrolog. Absolwentka filologii polskiej i etnologii UMK oraz Podyplomowych Studiów Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wykorzystując narzędzia teatralne do rozmowy o otaczającej rzeczywistości. Posługuje się metodami teatru fizycznego, tańca kreatywnego, teatru formy oraz pedagogiki teatru. Współrealizatorka sześciu edycji programu Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie Lato w teatrze.
W Lubuskim Teatrze prowadzi teatr z dziećmi i ich rodzicami podejmujący tematy dzieciństwa i dorosłości. Zajmuje się również edukacją w zakresie wiedzy o teatrze. Autorka publikacji poświęconych teatrowi offowemu i teatrowi tańca, współautorka książki „Polski teatr alternatywny po 1989 roku z perspektywy Akademickich/ Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA”.

4.

CEA – Filharmonia Gorzowska

Warsztaty Sztuki Perkusyjnej

Projekt skierowany do dzieci w wieku szkolnym z miasta Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego motywujący do eksperymentowania w zakresie percepcji sztuki muzycznej i plastycznej. Zakłada poprowadzenie przez instruktorów z lokalnego środowiska czterech warsztatów: rytmiczno-ruchowych, tworzenia ekoinstrumentów, improwizacji perkusyjnej oraz koncertu finałowego na Placu Sztuk. Uczestnicy poprzez bezpośrednie doświadczanie, mają okazję nabyć i poszerzyć umiejętność posługiwania się technikami perkusyjnymi, zbudować i zacieśnić wzajemne relacje.

Katarzyna Chorążyczewska
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, kierunek Kulturoznawstwo, specjalność Zarządzanie instytucjami kultury. Od 2011 roku pracuje w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej, gdzie zaczynała od organizacji imprez i edukacji, a obecnie zajmuje się marketingiem i pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Odkąd pamięta zajmuje się pracami manualnymi: Jej prace można obejrzeć na fanpage’u na Facebooku: Stolarnia i Pracownia Artystyczna. Ponadto interesuje się aranżacją wnętrz.

5.

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy razem, Bukowiec

Zakartkowani w historii

Projekt łączący tradycję i kulturę, by wyzwolić lokalną aktywność mieszkańców Bukowca – zarówno młodych, jak i starszych. okazję do poznania i podzielenia się historią oraz zrozumienia kultury ziem, na których do dzisiaj odczuwa się skutki powojennych wędrówek ludów.

Wioleta Góra
Uczennica 3 klasy Technikum nr 1 w Międzyrzeczu. Bardzo lubi rozwijać swoje pasje, śpiewać i grać na gitarze, spędzać czas z rodziną, zdobywać doświadczenia, a także przełamywać swoje bariery. Nigdy się nie nudzi! Jest członkiem Stowarzyszenia Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”. Od 4 lat należy do grupy ogniowej Bombastic, w której wraz z przyjaciółmi tworzy pokazy ogniowe. Ukończyła Młodzieżową Szkołę Liderów, zrealizowała 2 własne projekty, a jeden z nich koordynowała. W 2016 roku podczas projektu „Wznieś się ponad chmury” programu Równać Szanse, nagrała z grupą kolegów film, w którym zagrała jedną z głównych ról.

12.30-13.00

Przerwa kawowa

6.

Szkoła Podstawowa nr 17 w Zielonej Górze

eMOCje!

Projekt skierowany jest do uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Jego celem jest pobudzenie dzieci do aktywności, „otworzenie” na różnego rodzaju formy ekspresji i wyrażania siebie oraz zachęcenie do przejmowania inicjatywy. Zakłada przeprowadzenie warsztatów teatralnych oraz plastycznych, a także stworzenie tzw. „grup eksperckich”, które po odbytych zajęciach przeprowadzą godzinne warsztaty dla kolegów z klas szóstych. Efektem działań będą także prace plastyczne uczniów, scenariusz zajęć stworzony przez dzieci dla rówieśników oraz „barometry emocji”, czyli graficzne przedstawienie emocji w formie kolorów (od najłagodniejszej do najsilniejszej).

Marzena Jurec
Pochodzi z Żar, ale od dawna mieszka w Zielonej Górze. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 17. Jej największą pasją jest praca – oprócz zajęć lekcyjnych prowadzi koła zainteresowań – historyczne i filmowe, opiekuje się także Samorządem Szkolnym. Lubi czytać książki. W wolnym czasie relaksuje się również przy krzyżówkach i quizach.

7.

Gminny Ośrodek Kultury w Santoku

Ocalić wspomnienia

Projekt adresowany do uczniów pierwszych klas gimnazjalnych ze szkół w Santoku i w Lipkach Wielkich. W ramach projektu odbywają się: wykład na temat powojennej historii regionu, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne, przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów, wizyta w gorzowskiej rozgłośni radiowej w celu poznania warsztatu dziennikarza radiowego, redagowania, wydanie i promocja efektu końcowego – książki.

Aniela Korpik
Od urodzenia związana z Santokiem. Tutaj dorastała, chodziła do przedszkola i szkoły. Po ukończeniu szkoły średniej podjęła pracę w santockiej bibliotece, w której z małymi przerwami pracuje od 35 lat. W tym czasie ukończyła Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w Szczecinie oraz PWSZ w Gorzowie na Wydziale Humanistycznym na kierunku Pedagogika. Zawodowo zajmuje się popularyzacją czytania i książek. Po pracy najlepiej wypoczywa w ogrodzie.

8.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach

Ja to inny TY – warsztaty integracyjne z elementami biblioterapii i arteterapii

W języku Majów istniało pozdrowienie: In lak’ech, a lak’en, co znaczy: Ja jestem w tobie, a ty jesteś we mnie lub Ja to inny Ty. To pozdrowienie wymarłej już cywilizacji pokazuje ich jedność ze wszystkim, co jest. Cykl warsztatów, częściowo w plenerze, realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach w partnerstwie z Zespołem Szkół Specjalnych i Katolicką Szkołą Podstawową w Żarach, integrujących dzieci z różnych szkół i środowisk.

Agnieszka Machej
Absolwentka Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (filologia polska) oraz KUL (bibliotekoznawstwo z edukacją medialną). Obecnie pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Po godzinach wolontariuszka Forum Młodych Lewiatan. Prywatnie mama wkraczającego w dorosłe życie zbuntowanego nastolatka. Jej pasje to: literatura, malarstwo, zdrowy styl życia. Od wielu lat priorytetem jest dla niej rozwój osobisty, wyznaczenie nowych celów i przekraczanie własnych ograniczeń. Uważa, że najciekawsza w tym zagmatwanym życiowym procesie jest droga, radość, zabawa, dobre samopoczucie – czyli to wszystko, czego nie da żaden papier, stanowisko ani kolejny nabyty przedmiot.

9.

Zespół Szkół w Krośnie Odrzańskim

Chill out zone

Strefa relaksu dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Celem projektu jest stworzenie w szkole miejsca, które będzie przyjazne dzieciom. Uczniowie poprzez założenie ogródka dowiadują się wszystkiego o pełnym procesie wzrostu roślin: od zasiania do momentu kiedy warzywa znajdą się na stole. Widząc owoce swojej pracy, dzieci nabierają wiary we własną sprawczość, a jednocześnie uczą się na własnych błędach. Poza tym stworzenie chill out zone i dbanie o wspólne miejsce relaksu to praca w zespole. Kto wie, może wśród uczestników projektu rośnie przyszły miejski ogrodnik.

Marta Siuda
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim, przewodnicząca Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 2, podróżniczka, ogrodniczka-amatorka, społeczniczka. Kocha muzykę, kino, rower, dobre jedzenie, swoją rodzinę i zwariowanych ludzi.

10.

Międzyrzecz

OBRaZYCE – opowieści brzegiem rzeki

Opowieści Brzegiem Rzeki to projekt, którego celem jest budowanie archetypu rzeki w myśleniu o przestrzeni miasta. Obrzyce to kompleks mieszkalno-szpitalny otoczony wspaniałą przyrodą oraz żywiołową rzeką. Naznaczona historia architektura odczarowana przez dzieci kadrem fotografii otworkowej. Animacje plastyczno-teatralne zakończone korowodem i królewskim obiadem w plenerze przywołujące zapomnianą przez mieszkańców majestatyczna królową rzek – Obrę.

Izabela Spławska
Niezależny animator i edukator kultury; kulturoznawca; mama dwójki super dzieciaków: Marysi i Nikosia, od 25 lat niezmiennie zakochana w teatrze, który tworzy jako reżyser teatru dla dzieci i młodzieży. Jej spektakle były nagradzane na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach teatralnych. Uwielbia współpracować z ludźmi, szczególnie z różnych dziedzin sztuki, tworząc nowa jakość i nowe wyzwania. Obecnie pracuje nad nowatorskimi i autorskimi programami dla szkol, łączącymi sztukę z kreatywnymi metodami edukacji alternatywnej.

sala parter

Dotacje na działalność kulturalną – zasady przyznawania i rozliczania

Szkolenie mające na celu uzupełnienie wiedzy księgowej z zakresu udzielania, wykorzystywania
i rozliczania dotacji na działalność kulturalną. Tematy, które zostaną zrealizowane: przeznaczenie
i wykorzystywanie dotacji podmiotowej, rozliczanie dotacji podmiotowej wg kosztów opłaconych zgodnie z zawartą umową z organizatorem (wzór umowy); dotacje celowe na bieżącą działalność instytucji oraz na zadania inwestycyjne, zasady zawierania umów i sposób rozliczenia dotacji.

Elżbieta Daszko
Specjalista-praktyk w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych. Licencjonowany trener ds. administracji publicznej /Lic. nr 664/. Wieloletni skarbnik, rzecznik dyscypliny finansów publicznych.
Autorka wielu publikacji oraz szkoleń dla jednostek samorządowych i jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczony pracownik samorządowy oraz RIO.

14.00-15.00

Lunch

15.00-16.00

Konsultacje stolikowe z autorami zaprezentowanych projektów
/Szybkie stoliki, MOK – foyer/

16.00-19.00

Panele w równoległych sesjach:

Biblioteka / sala parter

Kooperacja czy konkurencja? Kultura w miejskiej dżungli

Warsztat mający na celu przede wszystkim pobudzenie do dyskusji (być może burzliwej) o konkurencji w kulturze i o tym jak zamienić ją na współpracę, a także wywołanie refleksji nad rolą domu kultury dawniej i dziś. Czy jest to miejsce otwarte dla wszystkich, czy tylko dla wybranych? Ile jest w domach kultury „domu”, a ile „kultury”? ych kręgów kulturowych.

Ula Ziober
Animatorka kultury. Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Opracowuje dla nich autorski program edukacji artystycznej z elementami arteterapii. Na stałe współpracuje też ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa, gdzie prowadzi warsztaty oraz pisze i ilustruje bajki dla dzieci. Zawodowo związana z renowacją zabytków, swoje umiejętności związane np. z pozłotnictwem wykorzystuje także w malarstwie i tkactwie. Do tej pory, współpracując ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa, zredagowałam i zilustrowałam cykl bajek świata opartych na tradycyjnych legendach i podaniach z różnych kręgów kulturowych.

Biblioteka / sala parter

Zmienianie środowiska siłami środkowiska – siła społeczności lokalnej

Jak zmienić środowisko siłami środowiska? Podczas warsztatu, na przykładzie Gminnego Ośrodka Kultury Mykanów, zostanie zaprezentowany mechanizm i proces zmiany kulturalno-społecznej. Co ją wspiera, a co blokuje? Uczestnicy wspólnie zastanowią się także nad tym, gdzie drzemie siła rozwoju społeczności lokalnej, jak ją odkrywać oraz jak korzystać z tych zasobów.

Krzysztof Polewski
Z wykształcenia teatrolog z zamiłowania animator. 35 lat kierował GOK-iem w Mykanowie i 2 lata GOKiS-em w Mykanowie k/Częstochowy. Jest trenerem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie i Fundacji V4 Sport we Wrocławiu. Od 12 lat zajmuje się animowaniem, aktywizowaniem i organizowaniem społeczności lokalnych. Jest jednym z założycieli Forum Kraków (ogólnopolskie zrzeszenie osób działających na rzecz animacji kultury), Forum Animatorów Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia LGD „Razem na wyżyny”, gdzie jest wiceprezesem oraz Fundacji Wspierania Aktywności i Rozwoju Lokalnego ANKRA, która prowadzi społeczne internetowe radio ANKRA. Pracował jako trener, animator lub mentor w wielu ogólnopolskich programach. Pomysłodawca i koordynator projektów regionalnych. Ambasador projektu „operator kultury.pl” realizowanego przez RIK Katowice w ramach programu NCK „Bardzo Młoda Kultura” w północnym subregionie województwa śląskiego. Obecnie pracuje jako trener z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w województwie dolnośląskim i jako animator w KOOWES.

MOK / sala parter

Wpływ zmian, przepisów, ustaw i rozporządzeń na działalność instytucji kultury w 2018 r.

Warsztat dotyczący wpływu zmian, przepisów, ustaw i rozporządzeń na działalność instytucji kultury w roku 2018.

Elżbieta Daszko
Specjalista-praktyk w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych. Licencjonowany trener ds. administracji publicznej /Lic. nr 664/. Wieloletni skarbnik, rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Autorka wielu publikacji oraz szkoleń dla jednostek samorządowych i jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczony pracownik samorządowy oraz RIO.

Poznajmy instytucje kultury – Międzyrzecki Ośrodek Kultury
MOK / sala widowiskowa

MOK / sala I poziom

Warsztaty bottom up. Kreatywne myślenie o przestrzeni publicznej

Bottom up to innowacyjne narzędzie kształtowania przestrzeni publicznej, to mechanizm projektujący postawy społecznej inicjatywy. Nowatorskie podejście do formowania zmian, gdzie główne role odgrywają jednostki, będące równocześnie najważniejszymi podmiotami realizowanych projektów. Proces niewątpliwie skuteczny pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zaplanowany. Specyficzna forma instytucji demokracji bezpośredniej. W Polsce zupełnie nieznana. Na Warsztatach poznamy założenia procesu, narzędzia które można wykorzystywać w tej metodzie oraz opracujemy konkretne procesy na przykładach. Będzie inspirująco i twórczo!

Dr Agnieszka Opalińska
Politolożka z wykształcenia z zamiłowania społecznik. Aktualnie pracuje na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej. Zawsze naukowo zaangażowana w kwestie dotyczące samorządu terytorialnego oraz sfery organizacji pozarządowych. Ukończenie międzynarodowego projektu badawczego „Bottom up” nowoczesne narzędzia partycypacji społecznej, otworzyło ją na nowe formy współuczestniczenia mieszkańców w kreowaniu otaczającej ich rzeczywistości.
Po wizycie studyjnej w Danii i stażu we francuskiej firmie EDF, postanowiła zdobytą wiedzę przełożyć na praktyczne działania. Jako pierwsza przeprowadziła w Zielonej Górze procesy bootom up. Jeden z nich na ul. Chmielnej doczekał się realizacji, kolejne są w toku. Aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia regulaminu konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego i rozwijaniu form współpracy między samorządem a mieszkańcami. Jej marzeniem jest miasto, w którym mieszkańcy współuczestniczą w podejmowaniu najważniejszych dla nich decyzji i tworzą przestrzeń, która spełnia ich oczekiwania.

MOK / sala I poziom

Spoi(o)wo. Co, kogo i w jaki sposób łączy sztuka ?

Podczas warsztatu wspólnie skupimy się na pracy z prostymi – często banalnymi – przedmiotami. Przyjrzymy się kontekstom, w jakie uwikłana jest sztuka współczesna oraz podejmiemy próbę wyjścia poza klasyczną analizę dzieł. Zrobimy to przesuwając akcent z relacji odbiorca-dzieło na wielozmysłowe doświadczanie i uwolnienie wyobraźni. Przestrzeń, różnorodność języków komunikacji, czy odczarowywanie ram dominujących modeli piękna i estetyki sprawi, że na nowo zastanowimy się nad definicją i rolą sztuki. Jednak poza tym wszystkim, punktem wyjścia będzie stworzenie ciekawych warsztatów opartych na prostych materiałach, wymianie doświadczeń i pracy w grupie.

Zofia Małkowicz
Doktorantka w Instytucie Socjologii UAM z wcześniejszym wykształceniem artystycznym (Edukacja Artystyczna, UAP). Bada kulturę, sztukę oraz jej relacje z naukami (nie tylko ścisłymi). Od kilku lat aktywnie pracuje
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie działań artystycznych
i animacyjnych (współpraca: Malta Festiwal, Lato w Teatrze, CK Zamek
a w tym Centrum Praktyk Edukacyjnych). Jej główne metody pracy podczas warsztatów bazują na działaniach performatywnych, przestrzennych jak np. instalacje (również interaktywne) oraz na wszelkich aktywnościach wykraczających poza klasyczne ramy dyscyplin artystycznych. Lubiane i eksplorowane najczęściej tematy to: codzienność, banalne przedmioty, ruch, kulinaria, przestrzeń miejska i nowe technologie.

Jakub Walczyk
Animator i badacz kultury. Doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Koordynuje Centrum Praktyk Edukacyjnych, uczy na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i produkcji filmowej i telewizyjnej w Łódzkiej Szkole Filmowej. Doświadczenie zdobywał w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, gdzie od 2013 roku, nieprzerwanie prowadzi projekty kulturowe: festiwale, warsztaty, konwenty i działania edukacyjne. Zainteresowania: media, technologie, sztuka współczesna, praca ze społecznością lokalną, edukacja kulturowa, projektariat, edukacja audiowizualna z naciskiem na film i telewizję, społeczne użyciem technologii mobilnych oraz edukacja medialna.

19.00-19.30

Transfer do Pałacu Wiejce

Pałac Wiejce

20.00

Kolacja

21.00

Artystycznie /foyer/

22.00

Dworskie ognisko /Park pałacowy/

Kategorie: 16 listopada